Alkol

Soru

Merhabalar, alkol kullanıyorum Ve pişman oluyorum sık sık çevremdeki insanlar alkolü bıraktığında 40 gün geçtikten sonra namaza başlayabilirsin anca diyor. Bunun gerçeklik payı nedir? 40 gün beklemek zorunda mıyım?

1- Alkol büyük günahlardandır. Mecelle’de şöyle bir kaide vardır, “def-i mefasid, celb-i menâfiden evlâdır” yani; kötülüğü terketmek, iyilik yapmaktan evlâdır/ehemdir. Bu yüzden size, sizin esas sorduğunuz şeyden evvel şunu söylemek bizim imân borcumuzdur: İçki içen kişi hiçbir ibadetin faziletinden faydalanamaz… Bu alışkanlığı bırakmanız ve Allah’ın(c.c) emir ve yasaklarının, sizin indinizde nefsin isteklerinden önde olduğunu göstermeniz gerekir.

2- Siz çevrenizin değil Şeriat-ı Muhammediyye’nin ne dediğine bakın kardeşimiz.

(A) Ancak 40 gün sonra başlayabilirsin.

(B) 40 kılsan boşa namaz kılarsın.

(C) 40 gün cenabetsin.

(D) 40 gün duan kabul olmaz.

(E) 40 gün, 40 gün… ilâ ahir.

Bu gibi şeyler meşhur olmuş yanlış inanışlardır. Sebebinde izâhı ve şerhi dinlenilmemiş hadis-i şerifler vardır: Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurdu:

“İçki içen kimsenin 40 gün namazı kabul edilmez.” [Nesai, Eşribe, 43]

bu ve buna benzer birçok hadis-i şerif, Farklı ve varyanlarla ve lafızlarla [Taberani, Feyzû’l-Kadir, İbn Mace, İhya] gibi kaynaklarda mevcuttur.

Bu gibi hadis-i şeriflerde insanı ibadetten men edici şekilde “kabul olmaz” kelimesinin kullanılması yapılan günahın büyüklüğü ve meselenin ciddiyetine binaendir. Yoksa, “kabul olmaz” demek kabul kastı ile değil, cumhurun ittifakıyla “makbul” kastı iledir. Yani, içki içenin namazı 40 gün kabul olmaz değil, makbul olmaz demektir.

Makbuliyet de şu demektir: İçki içen bir kişinin, içtiği o haram cisminde 40 gün mevcut bulunacağından (bazı araştırmalar da bunu doğrulamıştır) üzerinde haram ile kılınan namaz, namaz borcu olarak düşer/kabul edilir ancak sevabı olmaz. Burada içki değil haram herhangi bir yiyecek de olsa netice değişmeyecektir. Ya da haram bir kıyafet ile kılınan namaz da aynıdır.

Namaz kılınmalıdır. Çünkü bir namazın bilerek kazaya bırakılması, terkedilmesi; içki içmekten daha günahtır. Namaz kılınmalıdır. Namaz borçları ifa edilmeli ve ibadetler yapılmalıdır.

İmâm Nevevî(r.a) bu hususu, Sahîh-i Müslim’i şerhettiği el-Minhâc’ında şu hadisin şerhinde işlemektedir: [Cilt 14, Sf. 227]

“Kim bir kahin/falcı olan bir kimseye gidip ondan(öğrenmek kastıyla) bir şey sorsa 40 gece namazı kabul edilmez.” [Müslim, Selam, 125]

İmâm Nevevi burada, cumhurun görüşünün, namazın kabuliyetinde değil makbuliyetinde eksiklik yönünde olduğunu ve namazın kabul olacağını ancak sevabının eksileceğini buyuruyor.

Allahû A’alem… Ves-Selâm…

devam etmekte 0
Anonim 3 ay 0 Cevaplar 63 görünümler 0

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır