Gusül

Soru

hocam gusül alırken kanama meydana gelirse banyoda bu kanama gusle mani midir?

Sevgili kardeşimiz, burada bilinmesi gereken iki terim vardır:

Hades-i Asgar: Normal abdesti bozan şeylerdir, tahâretsizlik/abdestsizlik halini oluşturur. [Bevletmek, kan gelmesi, gaz çıkarmak vb.]

Hades-i Ekber: Gusül abdestinin vücuda kazandırdığı tahâreti bozan şeylerdir. Bu tahâretsizlik hallerine cenabetlik durumu da denir. [Cinsel ilişki, meni akıntısı, ihtilâm olmak]

Hades-i asgar için tahâret-i suğra[normal namaz abdesti] yeterlidir. Hades-i ekber için ise tahâret-i kübra[gusül abdesti] gerekir.

Tahâret-i kübra ile tahâret-i suğra’yı gerektiren haller birbirinden farklıdır.

Misalen, cenabet olmayan bir kişinin eli kanadığında, o kişiye gusül alması gerektiği söylenmez. Abdest alması gerektiği söylenir. Çünkü kan temizliği için normal abdest kâfi gelecektir. Sadece normal abdesti bozan durumlar, gusül abdestinin vücuda kazandırdığı cenabetsizlik halini bozmaz. Hades-i asgar gusül anında olmuş olsa dahi guslü bozmaz, abdesti bozar.

Gusül alırken, yellenmek, kan gelmesi ya da bevletmek -ki bu doğru değildir- gibi durumlar gusül abdestini geçersiz kılmaz, normal abdestsizlik halini doğurur. Gusül abdestiniz geçerlidir kardeşim.

Ves-Selâm…

0
Anonim 2 ay 0 Cevaplar 73 görünümler 1

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır