Gusül

Soru

hocam hayızlı günümde eşim zorla ilişkiye girmek istedi bende ağız ile onu tatmin etmek zorunda kaldım bu durumda Benim gusül almam lazım mı? Ve yaptığım şey doğru muydu?

Doğru muydu sorusunun sizin durumunuza özel cevabı vardır bir de genel cevabı vardır.

1- Siz, içinde bulunduğunuz durum adına doğru olanı yaptınız. Hatta, ecriniz ve sevabınız da vardır Allah(c.c) indinde, ehven-i şer’iyye gereği bir haramın önüne geçtiniz. İslâm dininde hayızlı bir kadına yaklaşmak, herkesçe malumdur ki büyük haramdır. Siz, bu haramı önlediniz Allah(c.c) sizden razı olsun. Size tavsiyem şudur ki, hayız takviminizi kocanıza bildirin ve hayız dönemine girmeden birbirinizin şehvetini teskin edin ki ilişkiden men durumlarında sorun oluşmasın.

İki şey gusül gerektirir. Cinsel ilişkiye girmek ve meni akıntısı. Gusül gerektiren cinsel ilişki erkeğin sağir organının, kadınının fercine girmesi ile tamam olur, boşalma olsun olmasın gusül lazım gelir. Meni ise erkekte sarı, kadında beyazdır. Orgazm, ihtilam veya ilişkisizlik hallerindeki üretim fazlası olan meniler idrar sonrası çıkar. Tüm bunlar gusül gerektirir. Şayet bunlardan biri oldu ise gusül ihtiyacı vardır. İhtiyaten gusül almak, böyle bir durum sonrası hem edepten olacak hem de psikolojik rahatlama getirecektir.

2- İlişkide hayız veya herhangi bir engel olmayan durumlarda oral ilişki için mezhepler:

a- Hanefi mezhebinde oral ilişkiye müsaade yoktur. Mekruh ve adaba aykırı sayılmıştır. Mezhep içinde cumhur bu görüştedir. Uygun değildir. Hatta erkeğin uzvundan gelen akıntı çeşitleri mezi, meni, vedi mezhebe göre necaset olduğundan kadının bunu yutmasına mahal verecek şekliler haramdır. [en-Nevâzil, ez-Zahire, el-Muhit el-Burhanî, Feteva-î Hindiyye] geniş malumat için bu kitaplara bakılabilir.

b- Şafiî mezhebinde oral ilişki açısından müsaade veren, caizdir diyen alimler olmuştur. Erkeğin akıntısı necaset sayılmadığından şekillere hudut koyulmamıştır. [Fethû’l-Mûin fî Şerhi Kurrâtû’-l-Ayn fî Mühimmati’d-Dîn] Ancak mekruhluğunu da bildirenler olmuştur. Son dönem Şafiî alimlerde ise (Vehbe Zuhayli gibi) sapıklık ve haram diyenler de olmuştur.

c- Hanbeli mezhebinde ise oral durum, ilişkiden evvel uygun iken, ilişkiden sonra mekruh görülmüştür. [Haccavî/El-ikna fi fıkhi’l İmâmı Ahmed bin Hanbel, İbn Kudame/el-Muğnî] Ancak, mezhep içerisinde bu durumu uygun görmeyenler vardır.

d- Maliki mezhebinde ise buna müsaade vardır. [İmam-ı Kurtubi, El-Cami’u lî Ahkâmi’l-Kur’an] Uygun görmeyenlerde vardır.

Genel bir tabir ile haramlığına delâlet edecek ayet ve hadis bulunmamasından ötürü ihtilaflı bir konu olması normaldir. İslâm adabı ve bu adab çerçevesinde ağıza verilmiş görevler, tıbbi uygunsuzluk mekruhluğunda şüphe bırakmaz. Son dönem alimlerin de bunu men ediyor olması uygunsuzluğunu gösterir. Sakınmak gerekir.

Üç durumda kadın bunu yapabilir:

1- Hayızlı iken erkeği tatmin etmek,

2- Dübürden yaklaşmayı isteyen erkeği bununla ikna etmek. Ancak boşanacak olsa dahi dübüre müsaade etmez.

3- Boşalamama durumlarında, bunun haricinde haz sahası kalmadıysa, erkeği boşaltma adına yapılır.

Erkek ise kadının boşalamaması gibi yahut farklı zaruri sebeplerin oluşması halinde kadının organını ağzı ile uyarabilir/emebilir/öpebilir.

Allahû A’lem…

ves-Selâm…

0
Anonim 2 ay 0 Cevaplar 85 görünümler 0

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır