Hayız

Soru

hocam normalde hayız süresi 10 gün olan birinin 15 gün kanama olması taktirinde namazlar nasıl Eda edilecek

Hanım kardeşlerimizin “hayız” dönemleri, en az 3 gün, en fazla 10 gündür. Aşağıda tarifini vereceğim durumu herkes kendi takvimine göre ayarlamalıdır.

Hanefilik Mezhebinde İmâm Muhammed’e(r.a) göre,

Esas olan şu ki, 3 günden az ve 10 günden fazla olan kanamalar özür kanamasıdır.

Normal hayız süresi 10 gün olan hanım kardeşimiz, 10 günü aşan kanamalarını “hayız”dan değil özürden saymalı, 10 gün bitiminde gusül abdestini almalı, özürlü geçen günlerin ardından tekrar gusül almalı ancak kendini özürlü kabul etmelidir. Her ibadet ve ameli için ayrı ayrı abdest alarak hayız durumu yokmuş gibi hayatına devam etmelidir ki ardından normal takvimine de dönebilir. Bu durum şu şekilde de cereyan edebilir, 10 günlük hayız süresi ve kanaması bitip, daha sonraki 15 gün içiresinde tekrar kanama başlarsa bu da özür kanamasıdır, “hayız” değildir. Çünkü, iki “adet” arası asgari süre 15 gündür. Bu gibi durumların özürlülüğü 3 günden az olan kanamalarda da aynıdır.

Okuyan hanım kardeşlerimizi bilgilendirmek amacıyla şunu da ekleyeyim. İmâm Muhammed’e göre normal takviminde -misalen- 6 gün hayız gören bir hanımın 7. gündeki kanaması özür kanıdır. Ancak, bir sonraki ay 7. gün kanı tekrar ederse, adet takvimi değişmiş olur. Yani o kadının hayız görme süresi 7 olmuş olur ve 7. gün kanı “hayız” kanı olarak hükmolunur. Ancak, şu da var ki normal takviminde 6 gün “hayız” gören bir kadın, 7 gün hayız görmüş sonraki ay da 8 gün görmüş ise hayız süresi 7 ye çıkmış olmaz, 6 gün sayılır, fazla günler özürdür, birinci ayda 6+1 den dolayı 1 gün, ikinci ayda 6+2 den 2 gün özür kanıdır. Peşpeşe 2 ay aynı gün, yani misale göre 7 gün adet olmalı ki, adet günü 7 ye çıkmış olsun. Adet takviminde ki “hayız” günü sayısı değiştiğinde hesaplamalar ayrıca yeni gün sayısına göre hesaplanır.

Hayız sonunda gusül alınması, özür sonundaki gusül abdestini düşürmez. Hayırdır sonunda da özür sonunda da gusül alınmalıdır.

İmâm Ebu Yusuf’a(r.a) göre,

Yukarıda tüm anlattıklarımız geçerli olmakla birlikte, takvimin değişmesi ve intikal meselelerinde İmam’ın bir kaidesi vardır. Bizce de uygulaması kolay ve hüküm anlamında ihtiyaten mutemed olan görüş ve kaide de budur:

“10 günü aşmayan hayızlarda ve 15 günden eksik olmayan temizliklerde; hayız hayızdır, temizlik temizliktir.”

Bu da şunu ifade eder, kadının özrü ancak 15 günden eksik olmayan temizlik süresinden sonra girilen hayızlı günlerinin 10 günü aşmasıyla olacaktır. Bu durumun haricinde normal takviminde 6 gün hayız olan bir kadın, diğer ay 7 olmuş ise hayızı 7 ye, 8 olmuş ise hayızı 8 e yükselmiştir. Bu durum 10 güne kadar böylece kabul edilir. 10 günü aşarsa, “10 + ?” kaç gün ise özürlü kabul edilir.

Allahû A’lem…

[el-Mebsut/3. Cilt/Sf.178]

kapalı 0
Anonim 2 ay 0 Cevaplar 67 görünümler 0

Bir cevap bırakın