Namaz

Soru

Hocam selamın aleyküm kabir Nur namazı diye bir namaz var Mıdır?

Elbette vardır. Ancak, asli kaynaklarda bu namazı “kabir nur” ismi ile bulmak mümkün değildir. Bu isim ile de rivayet olmuş değildir. Bu namaz, Efendimiz’in(s.a.v) vitir namazından sonra, yatacağı yere ‘oturarak’ kıldığı iki rekat namazdır. İmâm Gazâli’nin(r.a) İhyâ’sında bildirildiğine göre rekatlarında sırasıyla “zilzal” ve “tekasûr” süreleri okunur. Hanefi ve Şafii mezheplerinde bu namaz sünnet iken, İmâm Malik bu namazı münker görür. İmâm Ahmed bin Hanbel ise “Kılmam ama kılana da mani olmam” demiştir. Maliki ve Hanbeli’lere delil olan hadis-i şerif şudur:

“Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız.” (Buhârî/998, Müslim/751)

Bu hadis’e göre Vitir’den sonra namaz kılmayı uygun bulmazlar. Ancak şu da bir gerçek ki, ‘Kabir Nur’ namazını bildiren birçok rivayetlerde kitaplarda kendisine yer bulmuştur.

Yukarıda İmâm Gazâli ve İhyâ’sından bahsettik, rivayetin bize ulaştığı kitaplardan biri de budur.

İhyâ, bir hadis kitabı değildir filhakika, İhyâ’nın rivayetine benzer rivayetler;

Müsned, Darimi, İbn Mace, Müslim, Darekutni gibi kaynaklarda da geçmektedir. Bu konuda alimler 3 sınıfa ayrılmıştır:

1-) Namazı sünnet sayanlar,

2-) Namazı kılmayıp, kılana bid’atçi demeyip mani olmayanlar.

3-) Namazı münker görenler.

Hiçbir durumda ‘bu namaz bid’attir’ durumu oluşmaz. Ves-Selâm…

kapalı 0
Anonim 2 ay 0 Cevaplar 89 görünümler 0

Bir cevap bırakın