Oruç

Soru

Hanefi ve şafi mezhebine göre kan vermek orucu bozar mı?

Hanefî, Şafiî, Malikî veya Hanbelî farketmeksizin hiçbir mezhepte kan aldırmak orucu bozmaz. [Ed-Dürerû’l-Hükkâm fî Şerhi Gureri’l-Ahkâm, Molla Hüsrev]

Şu var ki, kan aldıranın bitkin ve halsiz düşeceği biliniyorsa bu durumda kan aldırmak mekruh olur. [Kitabû’l-Fıkhu Ale’l-Mezâhibi’l Erbaa, II. Cilt, Oruç Bahsi/Büyük İslâm İlmihâli, Oruç, Ömer Nasuhi Bilmen]

Kan verenin orucunun bozulmayacağı hükmüne zıt gibi görünen bir rivayet vardır. Hz. Peygamber (s.a.v) “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Bu rivayet kapsamında bâzı alimler ‘kan aldırmak orucu bozar’ demişse de eskeri ulemanın cumhuru kan aldırmanın orucu bozmayacağını buyurmuş -aşağıda zikredilen deliller neticesinde- bu hadis-i şerifi’de şöyle yorumlamışlardır:

“Hacamat yapan kanı ağzıyla emerek alacağı için boğazından içeriye kan girme ihtimali vardır. Hacamat yaptıranın da bitkin ve halsiz düşme ihtimali vardır. ‘Oruçları bozulur’ ibaresinden kasıt, ‘bozulmakla karşı karşıya kalır’ demektir. Ancak bunu -bu ihtimallerin olacağını- bilerek yapmak -kan aldırmak- da mekruhtur” demişlerdir.

Kan aldırmanın orucu bozmayacağına dair rivayetler:

  • Hz. Peygamber (s.a.v) ‘ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır’ (Buharî, Tıb, 11)
  • Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak” (Tirmizi, Savm, 24)  

Hûlâsa, kan aldırmak orucu bozmaz.

Ves-Selâm…

0
Leyli 3 ay 0 Cevaplar 177 görünümler 3

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır