Sekerata giren kişiye yapılması gereken şeyler nelerdir ?

Soru

Ölmek üzere olan kimseyi , bir güçlük yoksa kıbleye doğru sağ yanı üzerine çevirmek müstahabdır. Ayakları kıbleye doğru olarak ve başı biraz yükseltilerek arkası üstüne de yatırılabilir. Adet haline gelen de budur. Bu halde, başı biraz yukarı kaldırılır ki, yüzü kıbleye yönelmiş olsun. (Şafi mezhebine göre sünnettir)

2- Ölüm haline giren kimseye Kelime-i Tevhid telkîn edilir. Bu bir sünnettir. (Şafi mezhebine göre de sünnettir) Şöyle ki: Daha ruhu boğazına çıkmadan yanında Tevhid ve Şahadet kelimeleri okunur; fakat sen söyle, diye ona zorlanmaz. Hasta da bu kelimeyi bir defa okuyup başka bir şey söylemezse, artık telkine son verilir. Böylece son sözü tevhid kelimesi olur.“Kimin ki son sözü Lailahe illallah olursa cennete girer.” (Tirmizi, Cenaiz, 7; Ebu Davud. Cenaiz, 20)

3- Ölüm döşeginde bulunan kimsenin yaninda Yasin-i Şerif okumak sünnettir. Peygamber Aleyhisselam “Ölülerinize Yasin okuyunuz” buyurmuştur. (Ebu Davud ve Ibn Hibban rivayet etmişlerdir).

4- Ölümün belirtilerini hisseden hastanın, Allah hakkında hüsnü zanda bulunması sünnettir. “Ben kulumun bana olan zannı yanındayım.” (Buhari, Tevhid, 35)

KAYNAK: Büyük İslam İlmihali, Cenaze İle İlgili Görevler Babı, Madde: 522, 523 & Fıkhu’l Menhec, Cilt: 1 , Sayfa: 265-266

0
admin 3 ay 0 Cevaplar 170 görünümler 4

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır