tahiyyatta şahadet parmağının durumu nasıl olmalıdır?

Soru

Şafi mezhebine göre Teşehhüd için otururken sağ elin işaret parmağı dışındaki diğer parmaklar yumulur. Kelime-i şehadet “illallah” denildiğinde bu parmakla işarette bulunulur. Parmak kaldırıldıktan sonra üçüncü rekata kalkıncaya, son teşehhüdde ise selam verinceye kadar parmak, işaret pozisyonunda tutulur ve gözle de izlenir. Parmakları yumarken başparmağı ortaparmağa doğru yummak, diğer şekillerden daha faziletlidir. (Şirbini, Mugnil Muhtac, 1/363; Büyük Şafii İlmihali)

Hanefî mezhebinde ise Teşehhüdlerde “La İlâhe” denirken, sağ elin şehadet parmağı kaldırılıp “İllallah” denirken indirilmesi sünnettir. Bunu yaparken baş parmak ile orta parmak halka edilip diğer iki parmak bükülmelidir. Birçok kimseler bu sünneti gereği üzere yapamayacaklarından dolayı bunun terk edilmesini uygun görenler vardır.

0
admin 3 ay 0 Cevaplar 344 görünümler 7

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır