Zekat

Soru

Selamün aleyküm hocam… Düğünde benim annem babam tarafından karıma takılan altınların takıların bileziklerin zekatını koca olarak ben mi vermeliyim ? Yani düğünde benim annem babam tarafından karıma takılan altınlar benim malım mı sayılıyor yoksa karımın malı mı sayılıyor? Bir de ben hanefi karım ise şafi mezhebinde, şafi mezhebinde hanımların belli bir miktara kadar olan ziynet eşyalarına zekat yok deniyor doğru mudur ? İyi günler…

ve-AleykûmSelâm ve Rahmetullah…

Düğünde takılan takıların, hangi taraftan geldiğine bakılmaksızın, kime(gelin ve damat) ve ne niyetle takıldığına bakılır. Burada takan kişinin/tarafın taktığı ziyneti/parayı kime verdiğini belirtmesi elzemdir. Yahut sizin düğünden evvel bunu oturup konuşarak halletmeniz ve anlaşarak sulha erdirmeniz gerekiyordu ki bu gibi ayrılıklar oluşmasın. Söylenecek olursa, hanımınıza verilmesi suretiyle o takılar hediye veya mehr hakkı olarak verilmişse, altınlar hanımınızındır, tasarruf hakkı da zekat borcu da ona aittir. Yahut, hanımınıza takılmış ancak, sizin tarafınızdan size verilmişse ve bu belirtilmişse sizindir. Burada o gün, altınların kime takıldığından çok, takan kişinin kime verildiğinin bilinmesi meseleleri kolaylaştırırdı. Bilinmiyorsa şayet, kimin üzerine takılmışsa, altının sahibi olarak, hediye alması bakımından üzerine takılan o kişidir. Şahsi malıdır. Kaynana ve kayınbaba taraflarına hak düşmez. Bunun haricinde mehr ve söz ile tayin edilmiş her şey de hanımınızın şahsi malıdır. Kimsenin bunda bir payı yoktur. Haricindekiler anlaşılır yahut veren kişinin verdiği kişiye ait olur. Evvelâ bu ayrımı yapmak gerek ki zekatı kimlerin nasıl vereceği meydana çıksın…

Evlilik hukuki ve şer’i bir birleşme olmasına rağmen, mülk birlikteliği değildir. Binaenaleyh kadının malı kadının, erkeğin malı erkeğindir. Bununla birlikte sorumluluk, her iki taraf içinde geçerli olmak kaydıyla, mal sahibine aittir.

[Kadın ne kadar zengin olsa da bakım yükümlülüğü erkeğe aittir, bunu karıştırmayalım…]

Bu yüzden denir ki, size ait olan malların zekatı size, hanımınıza ait olan malların zekatı hanımınıza düşer. Siz kendi malınız miktarınca, hanımız da kendi malı miktarınca zekatla mesuldur.

Hanımız Şafii mezhebine mensup ise, zekat borcunun oluşması için sahibi olduğu altın miktarının 200 miskalden fazla olması gerekir. 200 miskale kadar olan altınların zekatı, Şafii mezhebinde kadına düşmez, kadın zekatla sorumlu sayılmaz. 200 miskal ise bizim bildiğimiz ölçütlere göre 816 grama denktir. Allahû A’lem…

Ves-Selâm…

devam etmekte 0
Ozkan 3 ay 0 Cevaplar 188 görünümler 3

Bir cevap bırakın

Araştır
Araştır