Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi ?

Question

Hanefi mezhebine göre; Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir .

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

KAYNAK: (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229) & (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166)

0
admin 5 ay 0 Yorumlar 63 görüntüleme 0

Leave an answer

Browse
Browse