Bir kimse vahiy Hz.Ali’ye (ra) gelecekti hata ile Hz. Muhammed’e (sas) geldi dese küfre girmiş olur mu ?

Question

Cebrâil (a.s.)’in vahyi getirirken hata ettiğini, Hz. Ali yerine yanlışlıkla Hz. Muhammed’e vahyi verdiğini söylemek kişiyi dinden çıkartır

(İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, III, 292; el-Fetâva ‘l-Hindiyye, II, 266; Ahmet Saim Kılavuz, İman-Küfür sınırı, İstanbul 1982, s.132-133).

0
admin 5 ay 0 Yorumlar 135 görüntüleme 2

Leave an answer

Browse
Browse