Cünüp olan bir bayan, henüz gusletmeden önce adet olsa, ayrıca gusül alması gerekir mi?

Question

Cünüp olup da henüz gusletmeden önce adet görmeye başlayan bir kadının hemen gusletmesi şart değildir, guslü adetinin bitimine kadar geciktirebilir
(Zebidi, El-Cevheratu’n -Neyyira, Mektebetu Hakkaniyye, Pakistan, ts. , I, 13; İbn Nüceym, el- Bahru’r-raik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 64). #NOT:Ancak bu durumda olan bir kadın adetinin bitmesini beklemeden temizlik amacıyla boy abdesti alabilir

0
admin 5 ay 0 Yorumlar 86 görüntüleme 0

Leave an answer

Browse
Browse