Kurbanlık hayvanda ne gibi şartlar aranır? Kurbanlık olmaya engel sakatlıklar nelerdir?

Question


Kurban olarak kesilecek hayvanın, öncelikle sağlam olması gerekir.
Sakat veya normal bir şekilde yaşamayacak hayvanın kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Hanefı ve Şafii mezhebine göre, kurbanlık olmaya engel olan sakatlıklar şunlardır:
1-)Gözlerinden biri kör olan.

2-) Zayıflıktan dolayı kemikleri sayılır durumda olan.
3-) Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan. Şafıi mezhebine göre, topallığı sebebi ile sürüden geride kalan hayvan da, kurban olarak kesilmez
4-) Kulağının veya kuyruğunun üçte birinden fazlası kesilen.
Şafıi mezhebine göre, kulağı veya kuyruğu yakın zamanda kesilmişse az da olsa kesik olan hayvan, kurban edilemez. Ancak küçük yaşta iken kuyruğunun bir tarafı kesilmiş olan hayvanın büyüdükten sonra kurban olmasında bir sakınca yoktur.
5-) Dişlerinin birçoğu dökülmüş olan, Şafi mezhebine göre, doğuştan dişsiz olan hayvan kurban olabilir
6-) Doğuştan kulaksız veya kuyruksuz doğan.

Şafii mezhebine göre, doğuştan kuyruksuz ve memesiz doğan hayvan kurban olarak kesilebilir.
7-) Meme uçları kesilmiş olan veya hastalık yüzünden sütü kuruyan Beslenmesine zarar verecek derecede deli olan.
9.) Uyuzluğu sebebi ile aşırı derecede zayıflayan.

Şafiî mezhebine göre, az derece de uyuz olan hayvan da kurban olarak kesilmez. Çünkü uyuz hastalığı hayvanı zayıflatır.

10-) Her cins hayvanda, kurban olabilme yaşından daha küçük olan hayvanlar, kurban olarak kesilemezler.
{SEYDA MUHAMMED KONYEVİ}

0
admin 7 ay 0 Yorumlar 141 görüntüleme 1

Leave an answer

Browse
Browse