Ölen bir yakınım için kurban kesebilir miyim. Bu caiz olur mu ?

Question

Hanefî mezhebine göre ölen birinin yerine kurban kesmek caizdir. Bu kurbanın
etinden yenilip tasadduk edilebilir. Fakat ölen kişinin vasiyeti ile kesilen kurban etinden
yemek haramdır. Ancak fakirlere verilmelidir.
Şafî mezhebine göre izni olmaksızın başkası adına olsun, vasiyet etmeyen ölü adına olsun
kurban kesilemez. Şayet vasiyet etmişlerse kurban kesilebilir. Aynı şekilde vasiyet etmişse
kurbanın hepsini fakîr olan kişilere vermesi vaciptir.
{İbn-i Abidin, Bezzâziye, Muğni’l Muhtâc}

0
admin 5 ay 0 Yorumlar 66 görüntüleme 0

Leave an answer

Browse
Browse