Telif Hakkı

Question

İslam’da Telif hakkı var mıdır ?varsa ne kadar süre geçerlidir?

Şu an tatbik edilen kanun islami açıdan doğru mudur (Yazarın ölümünden sonra 70 yıl daha korunuyor)

 

Telif hakkı bir menfaattir ve mezhebimizce bir mal olmadığı için satılması söz konusu olamaz. Eski kitap ve ibarelerde telif hakkı diye bir menfaat söz konusu değildi, ümmetin hizmeti için yazılmıştı. Ancak mesela yayınevi işçi çalıştırarak eski nüshalardan bu ibareleri çıkarttırıyor ve daha sonra da bunu basıyor. Şu andaki müelliflerin bir çoğu zaten kitaplarına telif hakkını koyuyor. Bu sadece kitap hususunda değil diğer meselelerde böyledir. Ortada bir emek var. Ancak konuyla alakalı sarih bir ifade olmadığı için bu bir içtihat meselesidir. Allahu Alem Telif Hakkının korunması ve riayet edilmesi gerekmekte, zira insanların bunlarda emek ve çabaları bulunmaktadır. Yıl meselesi ise muâsır kanunlarla alakalı olup islam hukukuna göre bu hakkı bir yıl ile sınırlamak doğru gözükmemektedir. Eğer müellif bunu âmmenin hizmeti için hazırladıysa telif hakkı söz konusu olmaz, bu mesele kategorisi ve durumuna göre değişebilmektedir. Allah en doğrusunu bilir.

0
Serdengecti 3 hafta 0 Yorumlar 40 görüntüleme 0

Leave an answer

Browse
Browse