Question
Hocam, kur’an-ı Kerim de bazı âyet-i kerimeler kısık sesle okunması gerekiyormuş. Bu ayetler nasıl tespit edilir? Ve kısık sesle okunmadığı takdir de bir beis var mıdır? cennetle müjdelenen ayetleri biraz daha mutlu, cehennem ayetlerini biraz daha üzgün okumak gerekir, cehr veya ...
0
22 dakika 0 Yorumlar 1 görüntüleme 0

Question
 Cünüp olan kimsenin yıkanmadan tıraş olması ve tırnak kesmesi haram olmasa da iyi değildir.İmam-ı Gazali, İhyau Ulumid-Din kitabında şöyle diyor: "Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması ...
0
2 gün 0 Yorumlar 5 görüntüleme 0

Question
Rasûlüllah efendimiz küfür üzere ölen bir yakını için "Eğer Allah yasaklamazsa ona mağfiret dileyeceğim" [18] deyince şu âyet-i kerîme nazil oldu:"Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba dahi olsalar, müşrikler için mağ­firet dilemek peygambere ve mü'minlere yaraşmaz."Münafıklardan Abdullah b. Ubey b. Selüfün ...
0
2 gün 0 Yorumlar 5 görüntüleme 2

Question
İslâmda pislikler kaba (muğallaza) ve hafif olmak üze­re ikiye ayrılır ve nelerin kaba, nelerin hafif pislik olduğu, fıkıh ki­taplarımızın daha ilk başında bütün teferruatıyla sayılır, ahkâmı bildirilir. Burada onlardan birisine dikkat çekmek istiyorum:Birşeyin temiz olması, onun ille de yenebilmesi demek ...
0
2 gün 0 Yorumlar 6 görüntüleme 0

Question
Bu meselenin hükmünü birbirine muarız iki ayrı şe­kilde gösterir gibi olan hadisler vardır. Farklı izahlar da, herhalde bu hadislerin herkes tarafından çok iyi anlaşılmamasından kay­naklanmaktadır. Biz Allah'ın izni ile iyi anladığına inandığımız alimlerimizin görüşleri ile meseleyi acıktığa kavuşturmaya, ya da ...
0
2 gün 0 Yorumlar 6 görüntüleme 0

Question
Hadis kitaplarımıza ve Rasûlüllah Efendimiz (sav)'ın yaşayış tarzını anlatan kitaplara baktığımızda, yer yer değişik keli­meler içermekle birlikte şöyle bir hadis-i şerifin olduğunu görü­rüz:"Allah Rasûlü vitirden sonra oturarak iki rekat namaz kılar­dı." Bazı rivayetler bunu "bağdaş kurarak" diye de verir.  Beyhakî ...
0
2 gün 0 Yorumlar 8 görüntüleme 2

Question
Cuma günü herhangi bir özrü sebebiyle cumaya gide­meyenler, şehirlerde ve şehirlerdeki hapishanelerde, gerek cuma namazı kılındıktan sonra, gerek önce, öğle namazını cemaatle kı­lamazlar. Çünkü bunda cuma cemaatını bölme anlamı vardır. Zira bazılarına göre cuma, bir şehirde bir yerde sahih olur. Ama ...
0
2 gün 0 Yorumlar 2 görüntüleme 0

Question
Bir yerin mescid olabilmesi için; 1) Oranın özel mül­kiyetten (sözle de olsa), çıkarılması (ifraz),2) Halkın orada na­maz kılmasına izin edilmesi gerekir. İfraz edilmesi de oraya müs­takil bir kapı ayrılmasıyla olur. Böylece ifraz edilip, namaz kılma­ya izin verildikten sonra artık orası mescid ...
0
2 gün 0 Yorumlar 3 görüntüleme 0